Preklady » Keifuku-san

Viac informácií o tomto anime na: AniDB | Anime Akihabara

Download

Enkód:
01. Keifuku-san - web

Poznámka: Enkód má v sebe dvoje titulky - slovenské a české. Ak si chcete pozrieť anime
s českými titulkami, tak stačí, ak v MPC stlačíte „s“.